0400 315 975

 

Helpotusta perintöverotukseen

Puoliso- ja alaikäisyysvähennys pienentävät verotettavaa perintöä. Veromuutoksen myötä perintöverotuksen puolisovähennystä korotettiin 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennystä 40 000 eurosta 60 000 euroon. Esimerkiksi jos äitisi saisi testamentilla isäsi kuollessa vaikkapa 100 000 euroa, veronalaista on vain 90 000 euron ylittävä osa eli 10 000 euroa ja koska se alittaa perintöverotaulukon alarajan, ei veroa menisi lainkaan.

Alaikäisyysvähennyksen saa vain se, jolla perinnönjättäjän kuolinhetkellä on lähinnä oikeus periä perinnönjättäjä, eli esimerkiksi perittävän alaikäinen lapsi. Alaikäisyysvähennykseen ei siis ole oikeutettu, jos esimerkiksi saa perintöä testamentilla isoäidiltä ja alaikäisen omat vanhemmat elävät.